(Dog)
Born: 23-5-95
Sire: JBSG-94 NV-97 FINV-96 LUV-97
Pectus Zaicca
Dame: Xyla v Buck
Owner: Charlotte Orre, kennel Chottans
SUCH NUCH FINUCH DKUCH NORDUCH INTUCH KORAD Hassan Hills Hugo Boss, "Guiness", kommer ur en kull där fyra ställdes ut. Alla med minst CK. Den mest meriterade är dock Guiness. Han har, förutom att vara en bra Riesen med en alldeles utmärkt mentalitet, visat sig vara en god nedärvare av sina avkommor. Han har idag avkommor i hela Skandinavien samt i England.

SUCH NUCH FINUCH DKUCH NORDUCH INTUCH KORAD Hassan Hills Hugo Boss, "Guiness" is an excellent Giant Schnauzer type with excellent mentality and he has left many of his good characteristics to his puppys. Today he has progeny all over Scandinavia as well as in England.

© Hassan Hills

Guiness

© Hassan Hills


Guiness father:
BJSG-94 NV-97 FINV-96 LUV-97
Pectus Zaicca
Born: 28-9-93
Sire: WA-92 BSG -93 -94 VDHCH ESG-94
Pectus Bistro
Dame: Pectus Olive
Breeder: Eeva-Liisa och Pertti Lankinen, Finland


15 months on the picture
© Hassan Hills

Guiness mothter:
Xyla v Buck
Born: 12-10-89
Sire:NLCH
Elzar v Bergherbos
Dame: DECH
Nenevale Arena
Breeder: Rudolf Dietsche-Lötscher, Germany